Cabinetul de avocat Dacu-Furdui Miruna se adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice şi oferă servicii de asistență și reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil sau comercial.

În activitatea pe care o desfăşurăm căutam să obţinem cele mai bune rezultate pentru clienţii noştri, oferindu-le soluţii legale practice atât în domeniul consultanţei legale, cât şi în ceea ce priveşte reprezentarea în instanţă, prin servicii care acoperă cea mai mare parte din domeniile legislaţiei românesti. Clienţii noştri beneficiază de o comunicare directă şi nemijlocită cu avocatul angajat, care le asigură informarea continuă asupra stadiului rezolvării situaţiilor juridice aflate în derulare. În cauzele încredinţate nouă ne obligăm să respectăm principiul loialităţii şi principiul confidenţialităţii, ca principii esenţiale ale relaţiei dintre avocat şi client.

Consultanţa oferită de biroul nostru investitorilor, români sau străini, care intenţionează să participe la o tranzacţie de tipul achiziţii/înstrăinări de bunuri imobiliare, credite, mărfuri şi servicii pe piaţa românească cuprinde analiza situaţiilor juridice şi formularea opiniilor legale cu privire la acestea, evaluând riscurile juridice. De asemenea asigurăm asistenţă la încheierea tranzacţiei prin redactarea tuturor documentelor necesare finalizării acesteia. Nu în ultimul rând pregătim planul de desfăşurare a tranzacţiei, prin care estimăm costurile şi pregătim, în general, orice act necesar organizării şi derulării acesteia. În cadrul serviciului de consultanţă redactăm şi analizăm/modificăm orice tipuri de contracte şi participăm la negocieri oferind asistenţă de-a lungul întregii proceduri. Consultanţa se desfăşoară în limbile română, germană şi engleză.

Pentru clienţii noştri persoane juridice – asociaţii şi fundaţii, societăţi comerciale – oferim consultanţă juridică preventivă pe parcursul desfăşurării activităţii pentru toate tipurile de tranzacţii comerciale, asistenţă juridică în recuperarea creanţelor, asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive, asistenţă juridică cu titlu permanent în legatura cu activităţile desfăşurate, asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale, consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legatură cu proceduri judiciare de control a actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative, asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale.

În sfera litigiilor serviciile noastre cuprind, atât pentru clienţi persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, consilierea prealabilă anterior declanşării unui litigiu, determinarea oportunităţii iniţierii unui litigiu, identificarea modalităţilor de soluţionare a conflictului fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, iar în situaţia în care judecata este singura cale posibilă, asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din România, iar în final, după caz, asistenţă şi reprezentare în faţa executorilor judecătoreşti.

Domeniile noastre principale de activitate sunt următoarele:

 • Drept civil
 • Drept funciar
 • Dreptul concurenţei
 • Drept financiar-bancar
 • Drept comercial
 • Drept imobiliar
 • Drept societar şi insolvenţă
 • Litigii
 • Dreptul muncii
 • Fuziuni & achiziţii
 • Drept fiscal